Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách”) mô tả cách thức CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM SUM chịu sự kiểm soát (sau đây gọi chung là “SUM”, “Chúng Tôi”, “của Chúng Tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng và Websites của sumgoodly (sau đây được gọi chung là “Ứng Dụng” và “Websites”).Chính Sách này áp dụng cho tất cả người sử dụng, đối tác (các đối tác chủ nhà), (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”).“Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, giới tính, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, thông tin căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân (bao gồm số căn cước công dân/chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp), ngày sinh, địa chỉ cư trú. Đối với đối tác là Chủ nhà, Chúng Tôi yêu cầu bạn cung cấp những thông tin liên quan đến bất động sản mà bạn đang cho thuê bao gồm vị trí, thông tin liên lạc, mô tả chi tiết, giấy tờ bất động sản (bao gồm một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư) (bản sao chứng thực) cùng những hình ảnh liên quan đến bất động sản cho thuê. 

1. Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng Tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng Tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân Chúng Tôi đang sở hữu.

 • Bạn Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân Cho Chúng Tôi

Chúng Tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho Chúng Tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho Chúng Tôi khi:

 • Điền vào hồ sơ người dùng hoặc mẫu đăng kí hoặc đăng nhập thông qua tài khoản ứng dụng Facebook.
 • Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát.
 • Gửi file mềm tài liệu xác định danh tính chủ sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản nhà đất (được bảo mật bởi dịch vụ của Chúng Tôi)
 • Khi Dịch Vụ Của Chúng Tôi Được Sử Dụng

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng, Websites. Một số ví dụ như:

 • Vị trí của bạn (để xác định các vị trí bạn chụp hình và vị trí nhà/căn hộ của bạn);
 • Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
 • Sử dụng máy ảnh của bạn;
 • Thông tin giao dịch (như phương thức nạp tiền hoặc nhận thưởng);
 • Thông tin về cách bạn tương tác với Ứng Dụng, Website (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem) và
 • Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo).
 • Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm

Một số thông tin mà Chúng Tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm thông tin như số CMND/ số thẻ căn cước công dân, chủng tộc, tình trạng hôn nhân và sức khỏe hoặc niềm tin tôn giáo của bạn. Chúng Tôi chỉ thu thập thông tin này khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định pháp luật.

2. Mục Đích Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

SUM có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau (“Mục Đích”).

 • Cung Cấp Dịch Vụ Và Các Tính Năng

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Chúng Tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • Cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh của Chúng Tôi;
 • Kích hoạt tài khoản của bạn để cung cấp Dịch Vụ;
 • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;
 • Xác minh danh tính của bạn;
 • Xác nhận hoạt động của bạn và thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu;
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
 • Xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;
 • Cho phép liên lạc giữa những người dùng của Chúng Tôi và
 • Xử lý thông tin ứng dụng của bạn để cung cấp lợi ích khi bạn sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi.
 • AnToàn Và Bảo Mật

Chúng Tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch Vụ của Chúng Tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:

 • Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào SUM;
 • Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;
 • Chia sẻ vị trí và thông tin chi tiết của các người dùng liên quan.
 • Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của Chúng Tôi và
 • Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.
 • Nghiên Cứu Phát Triển Và Bảo Mật

Chúng Tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà Chúng Tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép Chúng Tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch Vụ của Chúng Tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới.

 • Tiếp Thị Và Quảng Bá

Chúng Tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị cho Sumica và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, Chúng Tôi có thể:

 • Gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội.
 • Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của Chúng Tôi.

Chúng Tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.

Nếu bạn muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan.

3. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin và Phạm Vi Tiếp Cận Dữ Liệu Cá Nhân

Ngoài các mục đích được nêu trong chính sách này, SUM cam kết không chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của Người sử dụng cho bất kì bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của Người dùng hoặc theo đúng quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chúng Tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

 • Người Dùng Khác

Nếu bạn là Người thuê nhà, Chúng Tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với Người chủ nhà bao gồm thông tin và ảnh của bạn.

Nếu bạn là Chủ nhà, Chúng Tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với Người thuê nhà và Người đóng góp bao gồm thông tin và ảnh của bạn.

 • Với Bên Thứ Ba

Chúng Tôi chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba trong trường hợp quy đổi điểm thưởng của bạn.

 • Với Các Đối Tác SUM Theo Yêu Cầu Của Bạn

Ví dụ: nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác SUM hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác SUM cung cấp, SUM có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các đối tác đó. Các đối tác của Chúng Tôi bao gồm các đối tác tích hợp với Ứng Dụng của Chúng Tôi hoặc Ứng Dụng của Chúng Tôi tích hợp với hệ thống của đối tác, các đối tác kinh doanh mà SUM hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các dịch vụ cạnh tranh hoặc dịch vụ đặc biệt khác.

 • Với Các Đối Tác Kinh Doanh Của SUM

Chúng Tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm:

 • Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
 • Nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
 • Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;
 • Nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
 • Các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Sumica hoặc thay mặt SUM.
 • Với Các Cố Vấn Pháp Lý Của Chúng Tôi Và Các Cơ Quan Chính Phủ

Chúng Tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác.

4. Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng Tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong suốt thời hạn mà bạn duy trì tài khoản SUM. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc Chúng Tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, Chúng Tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận. 

5. Cookies

Sumica và các bên thứ ba mà Chúng Tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà Chúng Tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của Chúng Tôi. Cookies có thể truyền tải Dữ Liệu Cá Nhân về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn. Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.SUM có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Websites và Ứng Dụng để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà SUM tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng Tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.Ngoài ra, Chúng Tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.Nếu bạn không muốn Dữ Liệu Cá Nhân của mình được thu thập thông qua Cookies trên Websites, bạn có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn. Bạn cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Dữ Liệu Cá Nhân này thông qua cài đặt thiết bị di động của bạn. 

6. Sửa Đổi Và Cập Nhật

 SUM có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Websites. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Website hoặc Dịch Vụ, mua sản phẩm từ Sumica hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với SUM sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.Người Dùng có thể chỉnh sửa, bổ sung các Dữ Liệu Cá Nhân trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng, Website hoặc Dịch Vụ của Chúng Tôi bằng cách truy cập vào Ứng Dụng hoặc Website và đăng nhập vào tài khoản cá nhân đã được đăng ký để bổ sung, điều chỉnh các nội dung liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân dựa trên sự đồng ý của Chúng Tôi.  

7. Liên Hệ

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM Sum

Địa chỉ: Tầng 4, số 132-136 Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Email: [email protected]

Điện thoại: (0236)3991 757

8. Các Quy Định Khác

Nếu bất kỳ quy định nào của Chính sách này bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì SUM sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình), bỏ quy định đó ra khỏi Chính sách này. Nếu bất kỳ quy định nào của Chính sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Chính sách này, và những quy định còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo Chính Sách này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp hoặc bất đồng lên tòa án cấp có thẩm quyền.Tranh chấp giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba: SUM không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người Sử Dụng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Sử Dụng và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết. Người Sử Dụng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người Sử Dụng và bên thứ ba.

Back To Top