Thế nào là nhiễm độc chì?

Thế nào là nhiễm độc chì?

Trả lời

Nhiễm độc chì là tình trạng cơ thể bị tích lũy một số lượng chì lớn trong thời gian dài, gây ảnh hưởng tới thể chất và hệ thần kinh. Thời gian để cơ thể tự đào thải chì rất lâu, phải mất 10 tháng mới thải được chì khỏi máu và 10 năm mới loại bỏ được chì ra khỏi các cơ quan khác trong cơ thể. Trong trường hợp nhiễm độc quá nặng có thể dẫn đến tử vong.
Vì vậy, cần chú ý hạn chế tiếp xúc chì để tránh hấp thụ và tăng cường đào thải hàng ngày để bảo vệ cơ thể tốt nhất.