Tại sao lại cần sử dụng nhắc lại SumGoodly và sau bao lâu cần nhắc lại 1 lần?

Tại sao lại cần sử dụng nhắc lại SumGoodly và sau bao lâu cần nhắc lại 1 lần?

Trả lời

Chì là một kim loại phổ biến và tồn tại ở mọi nơi xung quanh chúng ta. Vì vậy hàng ngày chúng ta đang thụ động tiếp nhận một lượng lớn chì vào cơ thể. Do đó, thải độc và phòng ngừa sự hấp thụ chì vào trong cơ thể là một quá trình liên tục và hàng ngày nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng của chì với cơ thể.
Khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu cho rằng, việc sử dụng sản phẩm đào thải và phòng ngừa hấp thụ chì cần được nhắc lại tối thiểu 3 tháng 1 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.