Nồng độ chì trong máu thế nào là nguy hiểm?

Nồng độ chì trong máu thế nào là nguy hiểm?

Trả lời

Chì không có vai trò có lợi về sinh lý với cơ thể. Với bất kỳ nồng độ chì nào trong máu cũng có thể đem tới nguy cơ về sức khỏe với mọi người, đặc biệt là phụ nữ có thải và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Bộ Y Tế nồng độ chì trong máu của người bình thường không được vượt quá 10 mcg/dL và nồng độ chì trong máu của phụ nữ có thai không được vượt quá 5 mcg/dL