Một liệu trình sử dụng kéo dài bao nhiêu lâu?

Một liệu trình sử dụng kéo dài bao nhiêu lâu?

Trả lời

Một liệu trình sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe SumGoodly tối thiểu là 1 tháng với liều 2 viên/ngày vào 1 lần duy nhất vào buổi sáng trước khi ăn 30 phút. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng thật tốt để đạt hiệu quả hỗ trợ đào thải và phòng ngừa sự hấp thụ chì do tiếp xúc lâu ngày với môi trường và thực phẩm ô nhiễm.