Liều dùng của SumGoodly như thế nào?

Liều dùng của SumGoodly như thế nào?

Trả lời

Liều dùng của SumGoodly là 2 viên/ngày. Trong trường hợp nhiễm độc nặng có thể dùng tới 10 viên/ngày-Liều này được sử dụng theo khuyến cáo của bác sĩ.